top of page
GettyImages-1303452872.jpeg

OVISION Post

je registrované označení zásilek, pod kterým zajišťuje poštovní distribuci zásilek společnost Zelená pošta CZ s.r.o.

Poštovní operátor

Společnost Zelená pošta CZ s.r.o.  poskytuje od října roku 2022 poštovní služby pod obchodním označením Ovision Post, přičemž samotné doručení zásilek adresátovi bude zajištěno prostřednictvím doručovatelů České pošty, popřípadě První novinovou společností.

Služby jsou určeny zejména pro společnosti s vyšším objemem podání a zadáním k následnému zpracování zásilek elektronickou cestou.


Poskytované služby

Poštovní distribuce nezapsaných / obyčejných zásilek do hmotnosti 2 kg, a doporučených zásilek do hmotnosti 2 kg s doručením zásilky příjemci v České republice. Kompletní specifikace služeb je uvedena v

obchodních podmínkách.

Místo podání zásilek

OVISION Post - Zelená pošta CZ s.r.o.

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10-Vršovice


Základní ceník služeb
viz Obchodní podmínky

Dokumenty ke stažení

Všeobecné poštovní podmínky

Muž v obleku podepisování
Zkoumání nový tablet

Podací arch

Objednávka služeb

Stoh obálek

Řešení sporů

Pokud společnost Zelená pošta CZ s.r.o. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na návrh Český telekomunikační úřad rozhodne v řízení o námitce proti vyřízení reklamace o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v aktuálním znění.

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

bottom of page